• Megami-Tachi Eno Joka (Hodo Sarenai Y-Kei No Kanata E) - Single

  • 250円
  • 1989年04月12日
  • いい! 素直にいい!名曲。サザンと共に過ごした。